სტატიის ავტორი: გელა ბარშოვი, აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნებულია Forbes Georgia-ზე “მცირე ბიზნესის” სტატუსის მქონე ფიზიკური პირების დაბეგვრა საქართველოში (1%-იანი გადასახადის განაკვეთი) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად (მუხლი...
როგორც უკვე ვიცით, 2021 წლიდან დღგ-ის კარი მნიშვნელოვანად შეიცვალა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ცვლილება შეეხო ბარტერული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს. ამ სტატიაში შევეცდები, დეტალურად აღგიწეროთ, რა შეიცვალა ბარტერის...
  2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი, მასშტაბური ცვლილებები შევიდა ძალაში. მათ შორის, დღგ-ის ახალი წესების შესაბამისად, განსახვევბულად განიმარტა „მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის. მოცემულ სტატიაში განხილული...
  შენიშვნა: მოცემული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნდა BMG- ზე. 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის ძალაში. ცვლილებები შეეხო...
  შენიშვნა: აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად  BMG-ზე გამოქვეყნდა. შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ცვლილებები შედის; მათ შორის, მომავალი წლის იანვრიდან კოდექსით დარეგულირდება...
  შესავალი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში დღგ-ის ნაწილი მნიშვნელოვნად იცვლება. დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (ყვითლად მონიშნული ტექსტი) და მრავალი ნორმის, მათ შორის,...
  შესავალი 2021 წლიდან მოქმედი საგადასახდო კოდექსის დღგ-ის კარში შემოდის ახალი ტერმინები „დასაბეგრი დილერი “და „მეორადი ნივთი “, ასევე, სიახლეა დღგ-ით დაბეგრვის ახალი სქემა, რომლის გამოყენება „დასაბეგრ დილერებს “შეეძლებათ....
როგორც იცით, 2019 წლის 1 ივლისს მაცნეზე გამოქვეყნდა კანონპროექტი, რომელიც ეხება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მთლიანი დღგ-ის კარის უპრეცედენტოდ მასშტაბურ ცვლილებებს, რომლის ამოქმედება 2020 წლიდან იგეგმება. აღნიშნულ პროექტთან დაკავშრებით ბევრი...
  საქართველოს მთავრობას ამ მომენტისთვის 56 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულება. სანამ საკითხის უფრო დეტალურ განხილვაზე გადავალ, მოკლედ განვმარტავ, რა არის ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულება და...
ტრანსფერ ფრაისინგი, ანუ საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების პრინციპები, რეგულირდება სსკ-ის 126-1291 მუხლებით დასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის #423 ბრძანებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ტრანსფერ ფრაისინგი საბაზრო ფასის განსაზღვრის...