„ვირტუალური ზონის პირების“ მოგების გადასახადით დაბეგვრასთან დაკავშირებით, ოთხი საგადასახო დავის ქეისი ახლახანს სრულიად მოიგო კომპანია TPsolution-მა კომპანია TPsolution-მა, რომელსაც მისი მმართველი პარტნიორი, გამოცდილი საგადასახადო ექსპერტი – გელა ბარშოვი წარმოადგენდა, ახლახანს...
20 მაისს, ევროპის უნივერსიტეტში “თიფი სოლუშენის“ მმართველმა პარტნიორმა და საგადასახადო კონსულტანტმა გელა ბარშოვმა ტრენინგი ჩაატარა. IT კომპანიებისთვის საგადასახადო შეღავათები საქართველოში მიმოხილულ იქნა ტრენინგის მიმდინარეობისას. კერძოდ, გელამ თავისი ცოდნა მსმენელებს...
სტატიის ავტორი: გელა ბარშოვი, აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნებულია Forbes Georgia-ზე “მცირე ბიზნესის” სტატუსის მქონე ფიზიკური პირების დაბეგვრა საქართველოში (1%-იანი გადასახადის განაკვეთი) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად (მუხლი...
სტატიის ავტორი: გელა ბარშოვი, აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნებულია Forbes Georgia-ზე “მცირე ბიზნესის” სტატუსის მქონე ფიზიკური პირების დაბეგვრა საქართველოში (1%-იანი გადასახადის განაკვეთი) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად (მუხლი...
„ვირტუალური ზონის პირების“ დაბეგვრის ახალი მიდგომა ამოქმედდა. რამდენად მართლზომიერია ასეთი საწარმოებისთვის წარსულ პერიოდზე გადასახადის დაკისრება? ვირტუალური ზონის საწარმოების დაბეგვრასთან დაკავშირებით სიახლეები რამდენიმე თვის წინ შემოსავლების სამსახურმა „ვირტუალური ზონის პირების“...
2021 წლის 2 მარტს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ბრძანება #45, რომლითაც გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა „საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ (იგივე „ტრანსფერ ფრაისინგის“)  ინსტრუქციაში.  აღნიშნული ცვლილება ეხება „ტრანსფერ ფრაისინგთან“ დაკავშირებით საქართველოს...
როგორც უკვე ვიცით, 2021 წლიდან დღგ-ის კარი მნიშვნელოვანად შეიცვალა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ცვლილება შეეხო ბარტერული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს. ამ სტატიაში შევეცდები, დეტალურად აღგიწეროთ, რა შეიცვალა ბარტერის...
  შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარი მნიშვნელოვნად შეიცვალა.  ცვლილებები შეეხო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ განხორციელებული საქმიანობების დღგ-ით დაბეგვრასაც, რასაც ამ სტატიაში მიმოვიხილავ. განხოციელებული ცვლილება (ახალი ნორმის ციტირება): „170.1....
  2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი, მასშტაბური ცვლილებები შევიდა ძალაში. მათ შორის, დღგ-ის ახალი წესების შესაბამისად, განსახვევბულად განიმარტა „მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის. მოცემულ სტატიაში განხილული...
  როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, 2021 წლის დასაწყისიდან საგადასახდო კოდექსის სრულიად განახლებული დღგ-ის კარი შევა ძალაში. დღგ-ის ახალი რეგულაციები არარეზიდენტ პირებსაც შეეხებათ და ისინი, ზოგ შემთხვევაში, განსხვავებული წესით დაიბეგრებიან. ...