ტრანსფერ ფრაისინგი
Без категорії

ტრანსფერ ფრაისინგი

ტრანსფერ ფრაისინგი ტრანსფერ ფრაისინგი, ანუ საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების პრინციპები, რეგულირდება სსკ-ის 126-1291 მუხლებით დასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის #423 ბრძანებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ტრანსფერ ფრაისინგი საბაზრო ფასის განსაზღვრის პრინციპებს წარმოადგენს და ...

Read more