საბუღალტრო მომსახურება და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

პუბლიკაციები

წინასწარი გადაწყვეტილება (შეთანხმება) „ტრანსფერ ფრაისინგის“ საკითხეზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლე

2021 წლის 2 მარტს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ბრძანება #45, რომლითაც გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა „საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ (იგივე „ტრანსფერ...

2021 წლიდან ბარტერული ოპერაციები დღგ-ით რადიკალურად განსხვავებული წესებით იბეგრება

როგორც უკვე ვიცით, 2021 წლიდან დღგ-ის კარი მნიშვნელოვანად შეიცვალა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ცვლილება შეეხო ბარტერული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრის...

საგანმანათლებლო დაწესებულებები მეტი საგადასახადო შეღავათით სარგებლობენ

შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარი მნიშვნელოვნად შეიცვალა.  ცვლილებები შეეხო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ განხორციელებული საქმიანობების დღგ-ით დაბეგვრასაც, რასაც ამ...

„მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის ახალი წესებით განისაზღვრება. ამოქმედდა ე.წ. ბი თუ ბი (B2B) ბი თუ სი (B2C) პრინციპები

2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი, მასშტაბური ცვლილებები შევიდა ძალაში. მათ შორის, დღგ-ის ახალი წესების შესაბამისად, განსახვევბულად განიმარტა...

როგორ იმოქმედებს დღგ-ის კარის ცვლილება არარეზიდენტების დაბეგვრაზე?

როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, 2021 წლის დასაწყისიდან საგადასახდო კოდექსის სრულიად განახლებული დღგ-ის კარი შევა ძალაში. დღგ-ის ახალი რეგულაციები არარეზიდენტ პირებსაც...

2021 წლიდან გარკვეულ შემთხვევებში დღგ-ისგან გათავისუფლდება ძირითადი საშუალებების მიწოდება

შესავალი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში დღგ-ის ნაწილი მნიშვნელოვნად იცვლება. დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (ყვითლად მონიშნული...

დროებითი შემოტანის რეჟიმი დღგ-ით აღარ დაიბეგრება

შენიშვნა: მოცემული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნდა BMG- ზე. 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის...

დაუსრულებელი ბინების მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხი 2021 წლიდან კოდექსით დარეგულირდება და განსხვავებულად დაიბეგრება

შენიშვნა: აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად  BMG-ზე გამოქვეყნდა. შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ცვლილებები...

2021 წლიდან დღგ-ის ჩათვლის პროპორციის გაანგარიშების წესი მნიშვნელოვნად იცვლება

შესავალი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში დღგ-ის ნაწილი მნიშვნელოვნად იცვლება. დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე...

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას, ასევე, საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება/წარდგენის და მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება/წარდგენის სერვისს.

საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო/საკონსულტაციო ფირმა „თიფი სოლუშენი“ გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებისა და საგადასახადო კონსულტაციის აგრეგირებულ სერვისს. კერძოდ, ჩვენი ბუღალტერი აწარმოებს თქვენი კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვას, ჩვენივე საგადასახადო კონსულტანტის მხარდაჭერით.

რაც იმას ნიშნავს, რომ გაურკვეველი საგადასახადო საკითხის არსებობის შემთხვევაში, ჩვენს ბუღალტერს არ მოუწევს საკითხის გადაწყვეტაზე თავად ფიქრი. მას შეეძლება მიმართოს ჩვენივე კომპანიის საგადასადო კონსულტანტს, რომელიც თავის მხრივ, ყველა საგადასახადო კითხვაზე გასცემს შესაბამის პასუხს და ყოველთვიურად გადაამოწმებს ბუღალტრის მიერ მომზადებულ საგადასახადო დეკლარაციებს. ასევე, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, თქვენი კომპანიისთვის შევარჩიოთ, გამოცდილი ბუღალტერი, რომელსაც ბიზნესის იმ დარგში აქვს მიღებული ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება, რომელშიცთქვენი კომპანია მოღვაწეობს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ გთავაზობთ ბუღალტრული მომსახურების მიმდინარე საგადასახადო კონსულტაციის კომბინირებულ სერვისს.

საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა

საბუღალტრო მომსახურება, რომელსაც „თიფი სოლუშენი“ გთავაზობთ, ბუღალტერიის წარმოებასთან ერთად, ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას ითვალისწინებს.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, კომპანია „თიფი სოლუშენი“ გთავაზობთ მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და წარდგენას. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მხოლოდ უაღრესად გამოცდილ პროფესიონალებთან, რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებში და მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვთ აღნიშნულ მიმართულებაში. ეს ჩვენთვის იმის საფუძველია, რომ დარწმუნებული იყოთ ჩვენს მიერ მოწოდებული სერვისის მაღალ ხარისხში.