მნიშვნელოვანი კორექტირებები , რომლებიც დღგ-ის ცვლილების პირველი პროექტის მაცნეზე გამოქვეყნების შემდეგ განხორციელდა
Без категорії

მნიშვნელოვანი კორექტირებები , რომლებიც დღგ-ის ცვლილების პირველი პროექტის მაცნეზე გამოქვეყნების შემდეგ განხორციელდა

როგორც იცით, 2019 წლის 1 ივლისს მაცნეზე გამოქვეყნდა კანონპროექტი, რომელიც ეხება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მთლიანი დღგ-ის კარის უპრეცედენტოდ მასშტაბურ ცვლილებებს, რომლის ამოქმედება 2020 წლიდან იგეგმება. აღნიშნულ პროექტთან დაკავშრებით ბევრი გაშუქდა, სტატიებიც დაიწერა და ინფორმაცია ...

Read more
ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები
Без категорії

ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები

საქართველოს მთავრობას ამ მომენტისთვის 56 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულება. სანამ საკითხის უფრო დეტალურ განხილვაზე გადავალ, მოკლედ განვმარტავ, რა არის ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულება და რა მიზანს ემსახურება ის: გადასახადის დაბეგვრის ...

Read more
დღგ-ის კარში მოსალოდნელი მასშტაბური ცვლილებების ანალიზი
Без категорії

დღგ-ის კარში მოსალოდნელი მასშტაბური ცვლილებების ანალიზი

როგორც იცით, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში, კერძოდ, დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში, ძირეული ცვლილებები იგეგემება  2020 წლიდან. ცვლილებების განმაპირობებელი უმთავრესი მიზეზი ევროკავშირიდან მიღებული დირექტივაა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში დღგ-ის კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს იმ წესებს, რაც ევროკავშირში მოქმედებს. ეს, ...

Read more
ტრანსფერ ფრაისინგი
Без категорії

ტრანსფერ ფრაისინგი

ტრანსფერ ფრაისინგი ტრანსფერ ფრაისინგი, ანუ საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების პრინციპები, რეგულირდება სსკ-ის 126-1291 მუხლებით დასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის #423 ბრძანებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ტრანსფერ ფრაისინგი საბაზრო ფასის განსაზღვრის პრინციპებს წარმოადგენს და ...

Read more