ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები
Без категорії

ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულებები

საქართველოს მთავრობას ამ მომენტისთვის 56 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული ორმაგი დაბეგვრისგან თავის არიდების შესახებ ხელშეკრულება. სანამ საკითხის უფრო დეტალურ განხილვაზე გადავალ, მოკლედ განვმარტავ, რა არის ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულება და რა მიზანს ემსახურება ის: გადასახადის დაბეგვრის ...

Read more
დღგ-ის კარში მოსალოდნელი მასშტაბური ცვლილებების ანალიზი
Без категорії

დღგ-ის კარში მოსალოდნელი მასშტაბური ცვლილებების ანალიზი

როგორც იცით, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში, კერძოდ, დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში, ძირეული ცვლილებები იგეგემება  2020 წლიდან. ცვლილებების განმაპირობებელი უმთავრესი მიზეზი ევროკავშირიდან მიღებული დირექტივაა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში დღგ-ის კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს იმ წესებს, რაც ევროკავშირში მოქმედებს. ეს, ...

Read more
ტრანსფერ ფრაისინგი
Без категорії

ტრანსფერ ფრაისინგი

ტრანსფერ ფრაისინგი ტრანსფერ ფრაისინგი, ანუ საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების პრინციპები, რეგულირდება სსკ-ის 126-1291 მუხლებით დასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის #423 ბრძანებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ტრანსფერ ფრაისინგი საბაზრო ფასის განსაზღვრის პრინციპებს წარმოადგენს და ...

Read more