თუ თქვენ ხართ უცხოური საწარმოს შვილობილი კომპანია საქართველოში და დამფუძნებელ კომპანიასთან კომერციულ ოპერაციებს ახორციელებთ ან/და შეღავათიანი დაბეგვრის ზონაში რეგისტრირებულ პირებთან ტრანზაქციებს აწარმოებთ, კანონით მოგეთხოვებათ სპეციალური დოკუმენტაციის მომზადება იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ასეთი ტრანზაქციების ფასები შეესაბამება საბაზრო პრინციპებს. საქართველოში, ავსტრიასა და გერმანიაში მიღებული განათლებითა და სამუშაო გამოცდილებით, ჩვენ ამ საკითხში სპეციალიზებულები ვართ. ჩვენ დაგეხმარებით ასეთი დოკუმენტაციის მაღალი ხარისხით მომზადებაში და სწორი საფასო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. დასაწყისისთვის უბრალოდ მოგვწერეთ და ჩვენ შეგიფასებთ რისკებს.