უძრავ-მოძრავი ქონების ღირებულების შეფასებას საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით ახორციელებს ჩვენი მაღალკვალიფიციური, მუდამ განვითარების პროცესში მყოფი ახალგაზრდა პროფესიონალი.