საქართველოს უკვე 56 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული შეთანხმება ორმაგი დაბეგვრის აცილების შესახებ (ლინკი მოფი). ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ხელშეკრულებებით და გადაიხადოთ ნაკლები გადასახადი, როდესაც ამ 56 ქვეყნის რეზიდენტებთან ახორციელებთ ოპერაციებს. თუმცა ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებით სარგებლობა შესაძლოა მოხდეს შეცდომით, არასწორად, რაც შედეგად საგადასახადო რისკებს და სანქციებს გამოიწვევს. ჩვენ შევამოწმებთ, რამდენად სწორად გაქვთ გამოყენებული ასეთი ხელშეკრულებები, შეგიფასებთ რისკებს და სავარაუდო სარგებელს, რომლის მიღებაც ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებით შეგიძლიათ და ჯერ არ მიგიღიათ. რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენს კონსულტირებას მომავალშიც. საქართველოში ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებების გამოყენებასთან დაკავშირებული მიდგომების ჩამოყალიბებაში TPsolution -ის დამფუძნებელი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა შემოსავლების სამსახურში მუშაობის დროს. შემდეგ მან ცოდნა კიდევ უფრო გაიღრმავა ავსტრიაში სამაგისტრო პროგრამის გავლისა და ევროკავშირის ქვეყნებში ამ მიმართულებით მუშაობისას. ასე რომ, ამ მხრივაც, ჩვენთან თქვენ ნამდვილად საიმედო ხელში ხართ.