თუ თქვენ ხართ უცხოური კომპანიის წარმომადგენლობა/მუდმივი დაწესებულება საქართველოში, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ სპეციალური წესები, რათა სწორად განსაზღვროთ თქვენი წარმომადგენლობის/მუდმივი დაწესებულების მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა საქართველოში და არა მხოლოდ. დიდი სიამოვნებით გამოვიყენებთ ჩვენს საერთაშორისო გამოცდილებასა და განათლებას თქვენთვის ამ საკითხების მოგვარებაში.